BEK nr. 2286 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

01-01-2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer.