BEK nr 1520 af 08/12/2022

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet

01-02-2023

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.