BEK nr 1650 af 12/12/2023

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet

01-02-2023

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.

Senest opdateret 16-02-2024