Ny udgave af Dansk Plan for Aviation Safety

23-02-2022

Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS 2022-2026) beskriver de områder og emner, som Trafikstyrelsen bl.a. sætter fokus på ved tilsyn for at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes.

Den danske Plan for Aviation Safety 2022-2026 vil, med udgangspunkt i den internationale regulering, sikre en løbende prioritering af styrelsens arbejde med sikkerheden inden for dansk civil luftfart. 

For at understøtte et fortsat højt sikkerhedsniveau i luftfarten kræver det, at myndighederne og branchen konstant prioriterer arbejdet med sikkerhed og løbende analyserer den udvikling, der er i luftfartssikkerheden og de forskellige forhold, der kan påvirke den.

Der vil i 2022 være et fortsat fokus på at holde flyvesikkerheden på et historisk højt niveau, og der vil stadig være fokus på både miljø og klima samt sociale forhold.

DKPAS 2022-2026 målene relaterer sig specifikt til de mål, der er opsat i dels det danske State Safety Programme og Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2020:

  • Flyvesikkerheden for kommerciel lufttransport skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier ikke må overstige 0,8 pr. 100.000 flyvninger.
  • Flyvesikkerheden for øvrig luftfart skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årlige løbende gennemsnit for antallet af havarier med dansk registrerede luftfartøjer ikke må overstige 15 pr. 100.000 flyvninger.

Det er mit ønske, at den nye udgave af DKPAS bidrager til at sikre gennemsigtighed i styrelsens arbejde og indsatser, og at branchen også kan finde inspiration i den til egne indsats- og udviklingsområder."

Kåre Clemmensen, vicedirektør i Trafikstyrelsen 

Læs mere her: