Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 29. maj 2017

18-08-2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.