Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 9. november 2016

01-02-2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.