Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 22. jan 2018

07-02-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.