Referat af møde i Branchepanel for havne 23. okt. 2020

10-11-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.