Retningslinjer for fastlæggelsen af havnegrænser

11-05-2021

Retningslinjer for fastlæggelsen af havnegrænser efter direktiv 2005/65/EF om bedre havnesikring.