Vejledning til udfyldelse af skabelon til havnefacilitetssårbarhedsvurdering PFSA

11-05-2021

Vejledningen gennemgår skabelonens enkelte dele, herunder vejledning til hvordan den skridt-for-skridt udfyldes, og hvad afsnittene forventes at indeholde. Version 2.1.