Vejledning til udfyldelse af skabelon til havnesårbarhedsvurdering PSA

25-01-2023

Vejledningen gennemgår skabelonens enkelte dele, herunder vejledning til hvordan den skridt-for-skridt udfyldes, og hvad afsnittene forventes at indeholde. Version 2.0.