Vejledning om cybersecurity i havne og havnefaciliteter

14-11-2023

Vejledningen omhandler hvordan cybersecurity skal behandles i sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havne og havnefaciliteter.

Dokumentet findes kun på engelsk.

Senest opdateret 14-11-2023