Vejledning til bekendtgørelse nr. 706 om praktikplads - og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

26-06-2009

Vejledningen handler om lokomotivføreruddannelsen, som blev etableret i 2005.