Notat om 'Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen'

14-03-2013

Dette notat gør rede for ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med opførelsen af Metro Cityringen, herunder Trafikstyrelsens rolle og ansvar i forbindelse hermed.