Notat om 'Tilsyn på Metro Cityringens byggepladser – varsling mv.'

04-03-2013

Trafikstyrelsen er både sikkerhedsmyndighed og bygningsmyndighed i forhold til byggeriet af Metro Cityringen, jf. § 15 i lov om en Cityring.