Notat vedrørende byggesagsbehandling af Metro Cityringen

10-03-2014

Beskrivelse af Metro Cityringen, og de forskellige parter i byggesagsbehandlingen.