Præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

13-07-2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der kan forekomme misforståelser i den oprindelige BJ i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Derfor skal denne note præcisere den oprindelige BJ.