Minivejledning om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet

01-06-2018

Vejledningen beskriver hvordan reglerne til krav til personer, der har en sikkerhedsmæssig opgave ift. Kørsel med veterantog på jernbanenettet skal forstås.