Minivejledning om krav til personer ved veteranbaner

01-06-2018

Vejledningen handler om reglerne vedrørende krav til personer, der har en sikkerhedsmæssig opgave ift. kørsel med veterantog skal forstås.