Vejledning i risikovurdering for veterantogskørsel på jernbanenettet

01-06-2018

Vejledningen beskriver krav til risikovurdering på baggrund af paragraf 7 og bilag 2 i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet.