Vejledning om sikkerhedsmæssige hændelser og årsrapport

01-06-2018

Vejledningen handler om, hvordan reglerne for indberetning af hændelser og årsrapport for veteranbanen skal forstås.