Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m

01-03-2018

Vejledningen skal hjælpe veteranorganisationerne i ansøgninger om tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel.