Afgørelse om ophævelse af forbud

14-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter styrelsen) har truffet afgørelse om ophævelse af forbud til CFL Cargo Danmark om transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”.