Afgørelse om ophævelse af forbud

11-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse af forbud omkring transport af sættevogne læsset på "lommevogne".