Memo regarding the application of EN50126 in relation to approval of new light rail vehicles

08-11-2019

Notatet redegør kort for hvilke standarder, der skal leves op til i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog (på engelsk).