Resumé Forordning nr. 36/2010 om EF-modeller for lokomotivførerlicens og supplerende certifikater

07-11-2019

Forordningen fastsætter krav til udseendet til EU-licens og EU-certifikat mv. til lokomotivførere.