Program og velkomst for 1. Gå-Hjem-Møde om jernbanesikkerhed den 16. januar 2020

17-01-2020

Det første Gå-Hjem-Møde om jernbanesikkerhed handler om EU's fjerde jernbanepakke og de nye tiltag, der følger med pakken.