Skabelon til årsrapport bekendtgørelse nr. 24 om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet.

15-01-2020

Trafikstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.