Strategi for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen

13-12-2021

Strategien for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen indeholder et overblik over tilsyn på jernbanen, herunder hvad styrelsen vil opnå ved tilsynsarbejdet samt hvordan tilsynsindsatsen prioriteres og udmøntes i praksis.