Vejledning til indberetningsbekendtgørelsen nr. 707 af 20. maj 2020

18-01-2021

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan der i Danmark skal indberettes data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafikstyrelsen.