Model til beregning af merpriser ved alternative drivmidler

15-09-2020

Regnearket er tænkt som et hjælpeværktøj i forhold til at udfylde ansøgningsmaterialet til puljen til grøn busdrift. Tallene kan direkte overføres til budgetskemaet, der skal vedlægges ansøgningen.