Administrationsgrundlag vedr. gratis færgetransport i sommeren 2021

10-06-2021

Ansøgning om deltagelse i ordningen er at finde i administrationsgrundlagets bilag 1