Anmodning om ændring af projekt i pulje til grønne busser og grøn flextrafik

31-05-2023

Skabelonen benyttes, hvis tilskudsmodtager ønsker at få godkendt ændringer af igangsat projekt.