Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser

26-07-2010

Denne vejledning er en videreudvikling af den anvisning, som Danmarks Miljøundersøgelser i 2006 udsendte om ”Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser”.

Senest opdateret 14-08-2023