Oversigt over tilsagn for 1. ansøgningsrunde for investeringspuljen til mindre regionale flyvepladser

18-12-2019

Der er i 2019 givet 2,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne. Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen.