Vejledning i ansøgning om sletning af nationalitetsregisteret

29-10-2019

Bestemmelserne om sletning af luftfartøjet findes i luftfartslovens § 13 og § 14.