Oversigt over tilsagn for 2. ansøgningsrunde for Investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

26-06-2020

Der er i 2020 givet 2,3 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne fra Investeringspulje til mindre, regional danske flyvepladser.