Forlængelse af udløbsdato for Farligt Gods Certifikater med udløb 30/3, 31/4 og 31/5. Exemption for expiry date on DGR certificates expiring 30 March, 31st April and 31 May

20-03-2020

I henhold til ICAO Technical Instructions, current edition, og BK763, Lufttransport af farligt gods, dispenseres hermed for udløbsdato af DG certifikater. Also in English. Read more.