Fortolkningsvejledning fra EU-Kommissionen vedrørende EU’s forordninger om passagerrettigheder i lyset af covid-19- krisens udvikling

20-03-2020

Fortolkningsvejledningen har til formål at præcisere, hvordan visse bestemmelser i EU-lovgivningen om passagerrettigheder finder anvendelse i forbindelse med covid-19-udbruddet med hensyn til aflysninger og forsinkelser.