Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

18-02-2021

Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade ejerskiftet af dit luftfartøj registrere i Danmark, og hvornår du har ret til at få det registreret.