Dansk NDT Board etableret

10-02-2022

Trafikstyrelsen kan meddele at det er lykkedes branchen at få etableret et nationalt NDT Board kaldt DANDT.
Det er hermed muligt at kunne opfylde kravet i Regulation (EU) 1321/2014 Annex II (Part 145) , 145.A.30(f).
For yderligere info samt tilmelding henvises der til website ; www.dandt.dk

Senest opdateret 15-11-2023