Uddrag af ICAO PANS-ATM - Ch. 11 og Appendix 1-6, ref. Bilag 1 til ATS-instruks 13

05-10-2022

Bilag 1 til ATS-instruks 13