1

Registrér dig som operatør.

2

Markér operatørnummeret på dronen.

3

Ansvarsforsikring for alle droner.

4

Højest 120 m over terræn.

5

Flyv inden for synsvidde (VLOS).

6

Hold 5 km afstand til offentlig godkendt flyveplads og 8 km afstand til militære flyvestationer.

7

Hold 2 km afstand til Lægehelikopternes landingspladser (HEMS) og HEMS-baser.

8

Flyv ikke over hegn eller hæk uden samtykke fra matriklens ejer eller beboere.

9

Flyv ikke nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme uden samtykke fra ejer eller beboer.

10

Flyv ikke nærmere end 1000 meter fra indsatssteder hvor
politi eller beredskabsmyndigheder arbejder.

11

Orientér dig om restriktionszoner på www.dronezoner.dk

12

Fragt ikke farligt gods eller løse genstande.

13

Dronepiloter i den åbne kategori skal være fyldt 15 år.

 

1:1 reglen

Der holdes samme afstand til udenforstående personer som den højde, man flyver

Eks.: 50 m højde = 50 m afstand til mennesker

Dronecertifikat

Dronetype

Område

Kompetence

Intet dronecertifikat

C0-mærket drone (op til 249 gram)

 • Flyvning over uvedkommende personer til tilladt
 • Ingen flyvning over personforsamling
 • Læs brugermanual

Uden C-mærke

 • Op til 249 gram
 • Maks hastighed 19 m/s

A1

C1-mærket drone (250 - 899 gram)

 • Ingen tilsigtet flyvning over uvedkommende personer
 • Ingen flyvning over personforsamlinger
 • Læs brugermanual
 • A1/A3-prøve på droneregler.dk

A2

C2-mærket drone (900 gram - 3,99 kg)

 • Mindst 20 meter horisontalt fra uvedkommende personer
 • Mindst 5 meter horisontalt fra uvedkommende personer ved flyvning langsommere end 3 m/s
 • Ingen flyvning over personforsamlinger
 • 1:1 reglen
 • Læs brugermanual
 • A1/A3-prøve på droneregler.dk
 • Erklæring om selvtræning
 • A2-prøve hos anerkendt prøveafholder
 • Læs mere på droneregler.dk

A3

C0, C1, C2, C3 eller C4-mærket drone

 • Mindst 150 meter horisontalt fra områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål
 • Ingen uvedkommende personer inden for operationsområdet
 • Ingen flyvning over personforsamlinger
 • Afbryd operationen hvis uvedkommende bevæger sig inden for operationsområdet (dog senest ved 30 meter horisontalt)
 • 1:1 reglen
 • Læs brugermanual
 • A1/A3-prøve på droneregler.dk

Uden C-mærke: (250 gram – 25 kg)