Dansk Plan for Aviation Safety 2023 - 2027

20-01-2023

Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS 2023-2027) beskriver de områder og emner, som Trafikstyrelsen sætter fokus på ved tilsyn for at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes.