Vejledning om "post til døren" (revideret)

06-02-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om ”post til døren” til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget.