Journalnummer 2022-096653

Afgrænsningsnotat for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn

2023

Femern A/S ønsker på baggrund af infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn (elementfabrik og arbejdshavn mv.) efter anlæg af Femern Bæltforbindelsen er gennemført.

Senest opdateret 28-02-2023

I Femern Bælt-projektet som er vedtaget af lov nr. 575 af 4. maj 2015 forudsættes etableringen af et produktionsområde ved Rødby-havn, herunder en elementfabrik og en arbejdshavn, hvor produktionen af tunnelelementerne til sænketunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden på Femern foregår. I samme anlægslov forudsættes at dette område nedtages når produktionen er færdiggjort.

For at kunne bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn med henblik på produktion af betonelementer til fremtidige infrastrukturprojekter, er det nødvendigt at udføre en miljøkonsekvensvurdering.

Trafikstyrelsen varetager miljøvurderingsproces jf. Bekendtgørelse nr. 309 af 16/03/2023 om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v. til Femern A/S. projektet skal vedtages endeligt vedtages ved anlægslov.

Femern A/S har udarbejdet et afgrænsningsnotat som hermed sendes i høring. Efter høringen laver Trafikstyrelsen en afgrænsningsudtalelse på baggrund af notatet og evt. indkommende høringssvar. 

Inden Trafikstyrelsen færdiggøre en afgrænsningsudtalelse, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til afgrænsningsnotatet, herunder hvorvidt der er yderlige emner som bør belyses i miljøkonsekvensrapporten.

Eventuelle bemærkninger til dette bedes indsendt senest den 14. april 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-096653.