Ramt af et cyberangreb?

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som transportvirksomhed bliver ramt af et cyberangreb.

Hvem håndterer cyberangreb i transportsektoren?
Som virksomhed har i det grundlæggende ansvar for at beskytte jer mod og håndtere cyberangreb.

DCIS-transport (trafikstyrelsen) har ikke de tekniske kompetencer eller kapacitet til hjælpe med at håndtere et cyberangreb hos jer. Vi har dog ved større hændelser en koordinerende funktion på vegne af sektoren, herunder at deltage i NOST og en eventuel tværgående myndighedsindsats.
Derudover er vi det koordinerende led mellem Center for Cybersikkerhed (CFCS) og vores aktører før, under og efter en hændelse. Vi bistår derfor sektoren med vejledning og koordinering af bl.a. vidensdeling og opfølgning på hændelser. 

Hvis der ikke er brug for sparring, hører DCIS dog stadig gerne fra jer, hvis i bliver været ramt af et cyberangreb. Jo mere viden vi har om angreb i transportsektoren, jo bedre et billede giver det os af cybertruslen i sektoren.  

Er jeres virksomhed ramt af et cyberangreb?
I tilfælde af cyberangreb, der i væsentlig grad kan påvirke det danske samfund, kan Situationscenteret i CFCS kontaktes for mulig bistand.  

Kontakt CFCS’ Situationscenter i tilfælde af en større cybersikkerhedshændelse:

Telefon: +45 3332 5580

E-mail: cert@cert.cfcs.dk

Ved spørgsmål, vejledning, eller brug for informationsdeling i transportsektoren kan Trafikstyrelsens DCIS kontaktes på telefon 72218800 eller cyber@trafikstyrelsen.dk

 

Cybertruslen
Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgiver løbende vurderinger af cybertruslen. Det gælder både vurdering af truslen mod Danmark generelt og mere specifikke trusselsvurderinger, som fokuserer på de enkelte sektorer og delsektorer, eller som fokuserer på særlige tematiske trusler.

CFCS har udgivet flere trusselsvurderinger, som specifikt vedrører transportsektoren:

CFCS vurderer overordnet, at cybertruslen mod transportsektoren er MEGET HØJ. Det betyder, at der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse, og angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig 

Læs mere her
CFCS vurderinger om cybertruslen (generelt)

CFCS cybertruslen mod dansk luftfart

CFCS cybertruslen mod jernbanesektoren

CFCS cybertruslen mod land- og lufttransporten

CFCS cybertruslen mod havne- og logisitikvirksomheder

 

Indberetning af cyberhændelser
Hvis jeres virksomhed er udpeget som såkaldt NIS-operatør af DCIS i Trafikstyrelsen, er i pålagt bekendtgørelseskrav om at indberette hændelsen på virk.dk.

I kan dog også frivilligt indberette en cyberhændelse til DCIS i Trafikstyrelsen. Indberetninger om hændelser tilgår samtidigt CFCS og bidrager til at styrke centerets viden om hændelser og hændelsestyper i sektoren. Det kan fremadrettet bidrage til bedre og mere trusselsvurderinger for sektoren.  

Sådan indberetter I en cybersikkerhedshændelse:

  1. Gå ind på www.virk.dk
  2. I søgefeltet under ”søg på Virk” skrives: ”indberetning af brud på sikkerhed”
  3. Tryk på søgeresultatet ”indberetning af brud på sikkerhed | Erhvervsstyrelsen”
  4. Hav NemID og information om hændelsen du skal indberette klar
  5. Læs evt. vejledning om indberetning af sikkerhedshændelser efter NIS-direktivet
  6. Tryk på feltet markeret med blåt ”start selvbetjening”, når I er klar
  7. Login med NemID og udfyld skemaet
Senest opdateret 15-11-2023