Ramt af et cyberangreb?

Senest opdateret 07-12-2021

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som transportvirksomhed bliver ramt af et cyberangreb.

Hvem håndterer cyberangreb i transportsektoren?
Først og fremmest har I som virksomhed det grundlæggende ansvar for at beskytte jer mod og håndtere cyberangreb.

DCIS (Trafikstyrelsen) har ikke kompetencer eller kapacitet til hjælpe med at håndtere et cyberangreb hos jer. Vi har dog ved større hændelser en koordinerende funktion på vegne af sektoren, herunder at deltage i NOST og en eventuel tværgående myndighedsindsats.

Truslen fra cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgiver løbende vurderinger af cybertruslen. Det gælder både vurdering af truslen mod Danmark generelt og mere specifikke trusselsvurderinger, som fokuserer på de enkelte sektorer og delsektorer, eller som fokuserer på særlige tematiske trusler.

CFCS har udgivet flere trusselsvurderinger, som specifikt vedrører transportsektoren:

CFCS vurderer overordnet, at cybertruslen mod transportsektoren er MEGET HØJ. Det betyder, at der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse, og angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig 

 

Læs mere her
CFCS vurderinger om cybertruslen (generelt)

Cybertruslen mod dansk luftfart

CFCS trusselsrapport - Cybertruslen mod jernbanesektoren 2021

CFCS trusselsrapport - Cybertruslen mod land- og lufttransporten (2021)

Er jeres virksomhed ramt af et cyberangreb?
I tilfælde af, at aktører og virksomheder udsættes for cyberangreb, der i væsentlig grad kan påvirke det danske samfund kan Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed kontaktes for mulig bistand.  

Kontakt CFCS’ Netsikkerhedstjeneste i tilfælde af en større cybersikkerhedshændelse:

Telefon: +45 3332 5580

E-mail: cert@cert.cfcs.dk

Indberetning af cyberhændelser
Hvis jeres virksomhed er udpeget som såkaldt NIS-operatør af DCIS i Trafikstyrelsen, er i pålagt bekendtgørelseskrav om at indberette hændelsen på virk.dk.

I kan dog også frivilligt indberette en cyberhændelse til DCIS i Trafikstyrelsen. Indberetninger om hændelser tilgår samtidigt CFCS og bidrager til at styrke centerets viden om hændelser og hændelsestyper i sektoren. Det kan fremadrettet bidrage til bedre og mere trusselsvurderinger for sektoren.  

Sådan indberetter I en cybersikkerhedshændelse:

  1. Gå ind på www.virk.dk
  2. I søgefeltet under ”søg på Virk” skrives: ”indberetning af brud på sikkerhed”
  3. Tryk på søgeresultatet ”indberetning af brud på sikkerhed | Erhvervsstyrelsen”
  4. Hav NemID og information om hændelsen du skal indberette klar
  5. Læs evt. vejledning om indberetning af sikkerhedshændelser efter NIS-direktivet
  6. Tryk på feltet markeret med blåt ”start selvbetjening”, når I er klar
  7. Login med NemID og udfyld skemaet