Skibspassagerrettigheder

Du har ved rejser til søs rettigheder, der står skrevet i EU-forordningen om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

Trafikstyrelsen anbefaler, at du i resuméet af EU-forordningen læser uddybelsen af nedenstående rettigheder.

Som skibspassager på sørejser har du f.eks. ret til:

 • Information om bl.a. forsinkelser og aflysninger.
 • Omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen, hvis afgangen bliver aflyst, eller er forsinket i mere end 90 minutter.
 • I visse tilfælde at få forplejning, hvis afgangen bliver aflyst, eller er forsinket i mere end 90 minutter.
 • Efter nærmere regler og satser at få billetprisen delvist tilbagebetalt, hvis du kommer forsinket frem til dit bestemmelsessted.

Personer med handicap har derudover f.eks. også ret til:

 • Gratis assistance af transportøren eller terminaloperatøren.
 • Erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler.

For at din rejse er omfattet af forordningen, skal du:

 • Rejse fra en EU-havn.
 • Rejse til en EU-havn fra et tredjeland, hvis transportøren er fra EU.
 • Rejse på et krydstogt fra en EU-havn.

Din rejse er ikke omfattet af forordningen, hvis det er med et mindre skib (færre end fire besætningsmedlemmer) eller en turbåd o.l., ligesom krydstogtspassagerer ikke kan få tilbagebetaling og kompensation ved aflysninger og forsinkelser.

Det vil fremgå via et opslag i havneterminalen eller på skibet, om du på sørejsen har passagerrettigheder efter EU-forordningen.

Klager om passagerrettigheder

Hvis du mener, at du på en sørejse ikke har fået, hvad du har ret til, skal du først klage skriftligt til skibsrederiet, der stod for sørejsen, eller til terminaloperatøren, hvis din klage vedrører havneterminalen.

Hvis du ikke har fået svar inden to måneder, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at gå videre med sagen til:

 • Trafikstyrelsen, hvis det vedrører klager over havneterminalen og terminaloperatøren. Det vil typisk være klager over den information og assistance, du har fået i terminalen. På samme mail kontaktes Trafikstyrelsen for at få vejledning.
 • Søfartsstyrelsen, hvis det vedrører klager over skibsrederiet, der har stået for skibet og sørejsen. Det vil typisk være forhold vedrørende skibets forsinkelse eller aflysning.
 • Forbrugerklagenævnet, når du klager over en sørejse til en pris af 800 kr. eller højere.

Vær opmærksom på, at hvis du vil klage over en rejse fra en havn i et andet EU-land til Danmark, skal du klage til myndigheden i det pågældende EU-land.

 

Relevante links

Gå til Forbrugerklagenævnets hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Søfartsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Senest opdateret 01-03-2021