Administrationsgrundlag vedrørende tilskud til gratis cykel- og persontransport på indenrigs færgeruter i juli 2020

17-06-2020

Den enkelte færgerute skal forud for deltagelse i ordningen fremsende en ansøgning til styrelsen. Skabelonen til ansøgningen findes i administrationsgrundlagets under Bilag 1. Skabelonen til afrapportering af de realiserede gratisrejser er i Bilag 2.