Bilag 1 - Støtteordning til kritisk personale (runde 3)

06-05-2021

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).