En arbejdsplads med plads til forskellighed

 

En fleksibel arbejdsplads

Trafikstyrelsen er en videnstung arbejdsplads, hvor den vigtigste ressource er kompetente og engagerede medarbejdere. Derfor lægger vi vægt på at være en fleksibel arbejdsplads med plads til forskellighed.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever balance mellem arbejdstid og fritid. Derfor bestræber vi os på at være en arbejdsplads, som tilgodeser forskellige livsfaser og individuelle behov.  

Dette afspejles bl.a. i styrelsens muligheder for tilpassede arbejdstider, orlov, plustid og nedsat tid. Vores medarbejdere har også god mulighed for hjemmearbejde, hvis arbejdsopgaverne tillader det. 

Seniorordning

Vi vil også være en god arbejdsplads for de medarbejdere som er i den sidste del af deres arbejdsliv. Vi tror på, at et udviklende og meningsfyldt arbejde og et fortsat fokus på kompetenceudvikling er væsentligt for at vores seniormedarbejdere har lyst til at blive i styrelsen.

Derfor har styrelsen også en seniorordning, som bl.a. giver mulighed for ekstra fleksibilitet, herunder mulighed for fleksible arbejdstider, efteruddannelse og tilpassede arbejdsopgaver.

Fokus på mangfoldighed og ligestilling

Trafikstyrelsen er på mange måde en mangfoldig arbejdsplads, hvilket vi også er opmærksomme på i vores rekrutteringsproces.

Vi bestræber os bl.a. på at inddrage begge køn i ansættelsesudvalget. Det tror vi på medvirker til at sikre, at den bedste person bliver ansat.

Derudover tilbyder Trafikstyrelsen, på samme vis som øvrige offentlige instanser, fortrinsadgang til ansøgere med et handicap.

I marts 2023 blev der vedtaget en ny ligestillingspolitik, som har til formål at øge antallet af det underrepræsenterede køn i hele Trafikstyrelsen. Dette gælder både i forhold til sammensætning af medarbejdergrupper og ledere på alle niveauer.

Af politikken fremgår det, at Trafikstyrelsen har en målsætning om at tilstræbe en ligelig sammensætning (mindst 40/60 pct.) af kvinder og mænd i de øverste ledelsesniveauer. Vi tilstræber, at måltallet er opnået inden udgangen af 2026. 

 

to luftfartsinspektører kigger på et clipboard

Om styrelsen

Vi arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport. I luften, på bane og i den kollektive trafik. 

 

Læs mere om vores arbejdsområder

Vores ansøgningsproces

Fra ansøgning til underskrift. Bliv klogere på hvad der sker, efter at du har sendt os en ansøgning.

 

Rekrutteringsprocessen